ŽIVKOVO-Leskovac

GPRS : 42° 28′ 09″ N, 21° 47′ 08″ E

NADMORSKA VISINA  : 280,00 m

POVRŠINA  :12,81 hа

ZEMLJIŠTE  : Gajnjača

1,33 Ha  CABERNET SAUVIGNON
3,17 Ha   MERLOT
3,62Ha  CHARDONNAY
3,37 Ha  SAUVIGNON BLANC
0,69 Ha PINO NOIR

_______________________
12,81 Ha vinograda ukupno

RAKOVAC-Bujanovac

GPRS : 42° 28′ 09″ N, 21° 47′ 08″ E

NADMORSKA VISINA  : 465,00 m

POVRŠINA  :13,56 Ha

ZEMLJIŠTE  : Gajnjača

6,33 Ha  CABERNET SAUVIGNON
3,17 Ha   MERLOT
069 Ha  PINO NOIR
1,05 Ha  SAUVIGNON BLANC

_______________________
13,56 Ha vinograda ukupno

BERKASOVO-FRUŠKA GORA

GPRS : 42° 28′ 09″ N, 21° 47′ 08″ E

NADMORSKA VISINA  : 370,00 m

POVRŠINA  : 32 Ha

ZEMLJIŠTE  : Gajnjača

14 Ha  MERLOT

7Ha  ITALIJANSKI RIZLING

7Ha  RAJNSKI RIZLING

2 Ha KADARKA

2 Ha MUSKAT HAMBURG

_______________________
32Ha vinograda ukupno

O VINOGRADU

Brižljivim praćenjem uzgoja, berbe, svih procesa u preradi, odležavanju u bariku te postepenom sazrevanju četiri vrhunske vinske sorte odgajene u okolini Leskovca, Vranja i na padinama Fruške gore, dobijena je idealna struktura komponenti koje smo pažljivo iskombinovali vama na uživanje.

DoKrajaSveta_logo-beli-web